09191210119
چهارچوب درب ساخته شده از چوب کاج

چهارچوب درب ساخته شده از چوب کاج

در ساخت چهارچوب درب، استفاده از چوب کاج روسی به عنوان مواد اولیه می‌تواند یک گزینه مناسب باشد. چوب کاج روسی دارای ویژگی‌هایی مانند مقاومت بالا، زیبایی طبیعی و پایداری در برابر تغییرات شکل است