09191210119
راهنمای کامل درب ضد حریق 2022 : نحوه انتخاب بهترین درب ضد حریق

راهنمای کامل درب ضد حریق 2022 : نحوه انتخاب بهترین درب ضد حریق

ما به دیدن درب های ضد حریق در مغازه ها ، ادارات و سایر فضاهای تجاری عادت کرده ایم . اما آیا می ‌دانستید که بسیاری از خانه‌ های تازه ‌ساخت ایران نیز طبق قانون به این درب ها نیاز دارند ؟