09191210119
درب چوبی وایت واش سفید با روکش بلوط – رنگ کاری و ساخت درب

درب چوبی وایت واش سفید با روکش بلوط – رنگ کاری و ساخت درب

درب چوبی روکش بلوط جناقی با رنگ وایت واش ،رنگ وایت واش به دو روش اجرا می شود : یکی پر رنگ کردن مابین رگه های چوب یا همان بافت زمستانه چوب که در این روش میتوان از سندبلاست نیز استفاده کرد . در این روش دو رنگمتضاد هم استفاده می شود